Cursuri din anul universitar 2019 - 2020.

Aici se vor desfasura restantele la disciplinele la care lect.dr. Elena Bautu este titular de curs.