Cursuri din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică, Universitatea "Ovidius" Constanţa, din anul universitar 2020 - 2021.

Cursurile şi laboratoarele de la disciplina Fundamentele programării pentru studenţii de la specializarea Informatică, anul 1, Seria 2.