Cursul de Baze de date destinat studenţilor de la specializarea Informatică, anul 2, în anul universitar 2016 2017 si studentilor de la specializarea Matematica - Informatica, anul 3, in anul universir 2016 - 2017.