Aici se vor desfasura restantele la disciplinele la care lect.dr. Elena Bautu este titular de curs.