Aici se vor desfasura restantele la disciplinele la care lect.dr. Elena Bautu este titular de curs. Cheia de inrolare este RESTANTA.

In situatia in care NU AVETI RESTANTE la discipline ale dnei BAUTU, va rog sa va de-inrolati!