Cursurile şi laboratoarele de la disciplina Fundamentele programării pentru studenţii de la specializarea Informatică, anul 1, Seria 2.